Lennokkitoiminta

Syksyllä 2020 Oulun ilmailukerho päätti ottaa toimintaansa Lennokit.

Tominta keskittyy RC-lennokkitoimintaan ja sen mahdollistamiseen Ahmosuon ja Pudasjärven lentopaikolla. Valitettavasti perinteistä lennokien rakentelutoimintaa ei toistaiseksi voida järjestää.

Tälle sivulle päivitetään tietoa myöhemmin.

Lennokki toiminnan määräykset muuttuvat

Jäljempänä lainaus Suomenilmailuliiton Lennokkitoimikunnan sähköpostista:

>>>

Harrastajien rekisteröintivelvoite ja avoimen luokan verkkoteoriakoe
Harrastajien tulee rekisteröityä www.droneinfo.fi sivuston kautta vuoden vaihteen jälkeen ennen lennätystoimintaa ulkona. Rekisteröintipalvelu avataan vasta vuodenvaihteessa. Samalla voi suorittaa ilman erillismaksua avoimen luokan verkkoteoriakokeen mutta kerhotoiminnassa sitä ei vaadita siirtymäajalla. 
Traficom julkaissut itseopiskelumateriaalin avoimen luokan verkkokokeeseen (ks. linkki). Aineisto on valitettavasti heikkolaatuista harrastajan näkökulmasta. Harrastajia voi ohjeistaa odottamaan rekisteröitymisen kanssa muutaman kuukauden jos ei aio lennättää ulkona talvella, koska Ilmailuliitto ja Traficom ovat sopineet yhteistyöstä em. itseopiskelumateriaalin kehittämiseksi. Aineistoa parannetaan alkuvuoden 2021 aikana. Tavoitteena on muokata aineistoa paremmin harrastajan toimintaa kuvaavaksi sekä kehittää sisällön luettavuutta ja pedagogista laatua. 

AIC lista on päivittynyt ja sallivien UAS alueiden perustaminen
Lennätyspaikkojen AIC listaa on päivitetty viranomaisten  toimesta 17.12.2020 ja uusi listaus löytyy tästä. Uudistuksessa käytettiin salliva UAS hakuun ilmoittautuneita kenttiä (ks. listaus määräys-sivustolla).  AIC lista (lennätyspaikat ja korkeudet) säilyvät siis käytössä kunnes uudet salliva UAS-alueet perustetaan määräyksellä (ennuste 01-03/2021). Lennokkitoimikunta valmistelee salliva UAS alueisiin liittyvien lupaehtojen sisältöä ja kaikille kentille esitetään haettavaksi mahdollisimman kattavat lupaoikeudet, joista paikallisesti kenttäohjeissa/-säännöissä voidaan tehdä tarkempia rajauksia.

<<<

Lainaus droneinfo.fi sivustolta

>>>

SIIRTYMÄAIKA

Droneja kerhoissa lennättävät voivat noudattaa vanhoja kansallisia säädöksiä 1.1.2023 asti.

EU:n täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 artiklan 21 kohdan 3. mukaisesti lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä toiminnassa mukana olevat jäsenet voivat jatkaa kansallisen ilmailumääräyksen mukaista toimintaa. Lennokkikerhojen jäseniä koskee kuitenkin asetuksen mukainen rekisteröitymisvelvollisuus toimeenpanoasetuksen 14 artiklan mukaisesti. 

Lennokkikerhojen toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä ei vaadita siirtymäajan aikana pätevyystodistuksia, mutta heidän tulee noudattaa kerhonsa ohjeita ja vaatimuksia. Siirtymäaikana lennokkikerhon tai -yhdistyksen ei tarvitse olla rekisteröitynyt yhdistys.

Kaikkia dronea lennätäviä koskevat uudet rajoittavat ja kieltävät UAS-ilmatilavyöhykkeet. Nämä vyöhykkeet korvaavat aikaisemmat suojaetäisyydet lentoasemien, valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterikenttien läheisyydessä. UAS-ilmatilavyöhykkeet julkaistaan droneinfo.fi -sivuilla.

Lennokkikerhoissa tapahtuvaa toimintaa käsittelee ilmailumääräys OPS M1-32 kohta 4.

<<<

Ohje ahmosuolla lennättämiseen (update in progress)

EFAH Lennokki ohje

Lisätietoja lennokkitoimintaa liittyvästä sääntelystä: https://www.droneinfo.fi/fi ja http://lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi/