Kerhotiedote 4/2020

16.4.2020

Päivitetty 4.5: Koulutusluvanmuaksia koululentoja, kuten perukussi, tutustumis- ja esittelykursseja saa taas lentää.

Moikka,
Johtokunta kokoontui 14.4.2020 etäkokouksessa ja tarkennimme toimintaohjeita COVID-19 aikana.

OIK:ssa Lentokausi alkaa 18.4.2020 ja Oulun seudulla on ennustettu Koronatartuntojen huipun olevan kesäkuun lopulla – heinäkuun alussa. Tämä vaikeuttaa 2 paikkasella toimimista, kun korona tarttuu myös täysin oireettomalta henkilöltä. Koulutusluvan mukaisia lentoja ei lennetä toistaiseksi (opiston tiedotus 25.3.2020) (koskee esttely- tutustumis ja peruskurssit). Itse henkilökohtaisesti en halua lentää ollenkaan purjekoneella ”kaksi päällä” kaudella 2020, koska en halua tartuttaa koronaa muihin kerholaisiin.

Pohdimme johtokunnassa ja mietimme voidaanko me sitten järjestää hinauksia ja voimmeko lentää kerhon yksipaikkaisilla koneilla ja kaksipaikkaisella yksin vai perutaanko lentäminen kokonaan. Pohdimme myös voidaanko EFPU leirialueella toimia.

Teimme päätöksen että OIK toistaiseksi järjestää hinauksia ja kerhon purjekoneilla voi toistaiseksi lentää yksin.

OIK:n leirialueetta EFPU:lla voidaan käyttää, mailissa tarkat ohjeet että miten tulee toimia (ohjeisiin voi tulla muutoksia).

Tässä ohjeistukset toimintaan, jotka on kirjoitettu Jaostoittain.Ohjeet alkaa

TOIMINTAOHJEET HINAUSLENTOTOIMINTAAN
Hinauslentotoiminta on tietyin varauksin mahdollista, jos purjelentotoiminta päätetään aloittaa. On kuitenkin varauduttava, että hinauslentopalvelu ei tule olemaan aivan yhtä kattavaa, kuin normaalisti, sillä kaikki hinauslentäjät ei syystä tai toisesta pääse toistaiseksi toimintaan osallistumaan.

SDA:lla ei toistaiseksi lennetä kertauskoululentoja. Hinausoperointi pyritään briiffaamaan etänä tavallista tarkemmin. Hinauslentäjiltä toivotaan huolellista harkintaa lentotoimintaan ryhtymiseen ja siihen liittyviin riskeihin liittyen. Suoritetaan 3-5 harjoituslaskua ennen hinaustoimintaa riippumatta siitä, onko lentänyt tälle keväälle vai ei.

Hinauslentäjät pyrkivät toimimaan itsenäisesti turvavälit säilyttäen erillään muusta lento- ja kerhotoiminnasta 

Yhtenä lentopäivänä ei SDA:lla lennä kuin yksi pilotti ja mielellään sama pilotti hoitaa esimerkiksi viikonlopun molempien päivien hinaukset. Hinauslentäjän vaihtuessa pidetään mielellään myös muutamia välipäiviä koneen käytössä.

Hinauslentäjät käyttävät omia headsettejään ja mielellään myös lentämiseen soveltuvia hansikkaita. 

SDA on otettavissa yhden huolto- ja koelentokelpoisen päivän varoitusajalla käyttöön, jos kelit sekä muut olosuhteet ja terveystilanne antaa myöten. TOIMINTAOHJEET PURJELENTOTOIMINTAAN

Maailmanlaajuinen koronaviruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa myös Suomessa. 

Myös purjelentotoiminnassa tulee noudattaa valtiovallan ja THL:n määräyksiä ja suosituksia. 

Viruksen tartuntareitit ovat pisaratartunta ja tartunta niiltä pinnoilta, joihin tartuttava henkilö on koskenut. Ilma‐aluksella annettavan lentokoulutuksen aikana toteutuvat molemmat viruksen tartuntareitit ja lisäksi koululennolle osallistuvien henkilöiden altistumisaika on pitkä ja lähikontaktin määritelmä täyttyy. 

Myös oireeton henkilö voi olla tartuttava. Sen vuoksi ei riitä, että yksilö ainoastaan oireisena välttää sosiaalisia kontakteja, esimerkiksi lentokoulutukseen osallistumista flunssaisena. Epidemian alussa ja sen aikana emme siis voi epidemialle tyypillisesti tietää, kuka henkilö on tartuttava. 

Epidemia leviää nyt hitaasti ja eri puolilla Suomea on eri tilanne. Ilmailuliitto suosittelee, ettei kaksipaikkaisilla koneilla epidemia‐aikana lennettäisi koululentoja muuten kuin erityisestä harkinnasta. Erityisesti tulisi huomioida riskiryhmiin kuuluvat ilmailijat. Kaksipaikkaislentämisessä altistumisaika on pitkä ja tartunta on käytännössä varma, jos toinen on tartuttava.

Oulun ilmailukerhon purjelentotoiminnassa tulee huomioida seuraavaa

 • Tätä kirjoitettaessa yli 10 henkilön kokoontumiset eivät ole sallittuja. Seuraa mahdollisesti päivittyviä valtiovallan ja THL:n ohjeita.
 • Suosittelemme että purjelentotoimintaan ilmoittaudutaan viimeistään edellisenä päivänä, kerhon WhatsApp ryhmässä (oik pulina) tai sähköpostilistalla. Linkki whatsapp ryhmää liittymiseksi : Löytyy jäsenet osiosta linkki.
 • Suosittelemme että briefing pidetään ulkona etäisyys muihin huomioiden.
 • Suosittelemme että sisätiloissa käydään vain yksi kerrallaan (toki Ahmosuolla koneen voi kantaa/työntää porukalla ulos, vältellen lähikontaktia)
 • Tällä hetkellä emme lennä esittely- tutustumis eikä peruskurssin lentoja, noudatamme Suomen urheiluilmailuopiston ohjeistusta.
 • Suosittelemme, että purjekoneen ohjaamo desinfioidaan huolellisesti aina lennon jälkeen, erityisesti mikrofoni ja ohjaussauva sekä kaikki vivut, kahvat, kytkimet ja muut vastaavat mitä käsin kosketellaan
 • Suosittelemme, että samalla koneella lentää vain yksi henkilö päivässä
 • Suosittelemme, että koulutustoiminnassa noudatetaan suurta harkintaa siinä, voiko kaksi henkilöä olla samassa tilassa tai koneessa ja millä edellytyksillä. Jos on mitään epäilystä altistumisesta koronalle, ei pidä lentää 2‐paikkaisella
 • Kerhon koneilla lentävät, sopikaa kevätkertauslennon järjestelyistä lennonopettajan kanssa (esimerkiksi valvottu yksinlento). Ja korostetaan vielä että tämä on ”Oulun ilmailukerhon ohjeistus. Ettei nyt sitten jää opettajalle liian iso kynnys kieltää lentämistä”. Traficom on antanut poikkeusmenettelyjä kelpuutusten voimassaolojen jatkamiseksi laajennettu
  https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-lentajille-poikkeusmenettelyja-kelpuutusten-voimassaolojen-jatkamiseksi
  Purjelentäjän 24 kuukauden viimeaikaisen kokemuksen vaatimuksia on jatkettu 30 / 32 kuukauteen: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Poikkeuslupa%20-%202.4.2020%20final.pdf
 • Suosittelemme käyttämään käsineitä maatoiminnassa (hinausköysi, siipimies, ym kaikki maatoiminta missä kosketaan käsin koneeseen)
 • Kun nyt keskitytään niin paljon tähän henkilöturvallisuuteen, niin ei pidä unohtaa normaalia lentoturvallisuutta. Eli kiire pois, keskitytään siihen mitä ollaan tekemässä ja tehdään kaikki normaaliin lentämiseen liittyvät asiat huolellisesti ja niin kuin on opetettu.

Tärkeintä on välttää sosiaalisia kontakteja, koska 80‐90% tartunnoista on pisaratartuntoja ja vain pienempi osa kontaktipinnoilta tapahtuvia tartuntoja.

Noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita

EFPU TILOJEN TOIMINTAOHJEET

Oik:n Pudasjärven tilojen käyttöohjeet korona-epidemian aikana
Julkaisupäivämäräärä 13.4.2020 (huom koska ohjeet saattavat tulevaisuudessa muuttua)

Oik:n tiloja ja leirialuetta käytettäessä ovat seuraavat rajaukset voimassa:

– oireilevat henkilöt eivät saa tulla alueelle

– altistuneiden henkilöiden tulo alueelle on mahdollinen vasta 14 vrk:n karanteenijakson jälkeen.

Koronapositiiviselle altistuneeksi katsotaan kaikki lähiomaiset ja lisäksi kaikki henkilöt jotka ovat olleet ko. henkilön kanssa samassa sisätilassa yli 15 minuutin ajan.

Kenttä-alueen pääportin käsittely:

Pääporttia käsitellään ainoastaan hansikkain, tai vaihtoehtoisesti ajoneuvokohtaisella kapulalla – siis ei koskaan paljain käsin.

Briefing-tilan käyttö:

Lentopäivien briefing-tilaisuudet pidetään ulkoilmassa.

Briefingin muu käyttö rajoitetaan välttämättömimpään asiointiin keittiössä sekä wc-tiloissa.

Wc-tilojen, sekä keittiötilan otepintoja varten on tiloissa Oik:n hankkimaa klooripohjaista puhdistusainetta spray-pumppupullossa sekä tämän pois pyyhkimiseen soveltuvaa paperia. Jokainen käyttäjä on velvollinen puhdistamaan käyttämänsä otepinnat käyntinsä päätteeksi.

Kaunolan käyttö:

Kaunolan suihkuja saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Suihkussa käynnin jälkeen huolehtii jokainen kävijä tehostetusta läpivirtaus-tuuletuksesta. Suihkussa käyntien välillä on syytä pitää noin 15 minuutin tuuletustauko.

Wc-tilojen, sekä suihkutilojen otepintoja varten on tiloissa Oik:n hankkimaa klooripohjaista puhdistusainetta spray-pumppupullossa sekä tämän pois pyyhkimiseen soveltuvaa paperia. Jokainen käyttäjä on velvollinen puhdistamaan käyttämänsä otepinnat käyntinsä päätteeksi.

Nuotiopaikka-katoksen käyttö:

Katoksen käyttö on mahdollista sillä edellytyksellä että muut kuin samassa taloudessa asuvat henkilöt säilyttävät vähintään kahden metrin turva-etäisyyden toisiinsa nähden. Katoksen käytössä on eri seurueiden ja yksittäisten henkilöidenkin ajallinen porrastaminen suositeltavaa.

Katokseen liittyvien työvalineiden (esim. kirves ja hiilihanko) puhdistusta varten on katoksessa klooripohjaista puhdistusainetta spray-pumppupullossa sekä tämän pois pyyhkimiseen soveltuvaa paperia.

Rantasaunan käyttö:

Saunan osalta on erityispiirteenä huomioitava että siellä ei ole mahdollista käyttää klooripohjaisia puhdistusaineita. Tämän vuoksi saunan käyttö on syytä rajata siten että vain yksi saunaseurue illassa käyttää saunaa. Epidemiakaudella on käytettävä istuinalustoja, mutta vain kertakäyttöisten istuinalustojen käyttö on sallittua.

Mikäli saunova seurue koostuu muista kuin samassa taloudessa asuvista henkilöistä, rajautuu saunaseurueen koko kolmeen henkeen jotta riittävät kahden metrin turvavälit voidaan säilyttää löylyssäkin. Löylyn jälkeinen peseytyminen tapahtuu yksi saunoja kerrallaan.

Orpokodin käyttö:

Orpokodin keittiön otepintoja varten on tiloissa klooripohjaista puhdistusainetta spray-pumppupullossa sekä tämän pois pyyhkimiseen soveltuvaa paperia. Jokainen käyttäjä on velvollinen puhdistamaan käyttämänsä otepinnat käyntinsä päätteeksi.Ohjeet päättyy

Kevätkertauslennosta

”Sopikaa kevätkertauslennon järjestelyistä lennonopettajan kanssa”Kevätkertauslennosta ohjeita, valmistatutkaa kertaamalla kyseisen koneen lentokäsikirja. Tarkistakaa mihin asti medikaali on voimassa. Tarkistakaa viimeaikainen kokemus 24kk, kuinka monta lentoa, paljonko tiimaa, kuinka monta koululentoa on lennetty ja kenen kanssa koululennot on lennetty.Muuten valvotussa yksinlennossa tulee käydä samat asiat läpi kuin muutenkin kevätkertauslennolla. Miten toimitaan hinauksessa, huomioidaan mahdollinen tuuli, miten toimitaan pakkotilanteissa. Missä mistä korkeudesta laskuekierrosaloitetaan, missä käännytään perusosalle/finaaliin, mikä on tärkeintä huomoida laskussa finaalissa jne jne. Yksinlentäessä koko lento on tärkeä käydä läpi mielessään ennen lennolle lähtöä.
Huomio että kaikkia näitä ohjeita voidaan tulevaisuudessa päivittää suuntaan tai toiseen, ohjeista tiedotetaaan ensisijaisesti sähköpostilla ja kerhon OIK Pulina Whatsapp ryhmässä.

Terveisin,
Ville Runtti