Briefing

Oulunilmailukerhossa purjelento päivä alkaa aina briefingillä

Briefing-käytäntö

(EFAH klo 10.00, EFPU viikonloppusin klo 10.00, työpäivinä 9:00)

Aamubriefingin tarkoituksena on tehostaa päivän toimintaa ja toiminnan turvallisuutta. Briefing pidetään Ahmosuolla huoltohallilla ja Pudasjärvellä toimistolla. Briefingin johtaa joko paikalla oleva (päivystävä) lennonopettaja, tai opettajan puuttuessa aamubriefingin soveliaimmaksi katsoma henkilö. Briefingin pitäjä ei ole vastuussa lentoturvallisuudesta, turvallisuudesta on jokaisen lentäjän itse huolehdittava.

Aamubriengissä tulisi käydä läpi seuraavat asiat:

•Säätila: todennäköinen vallitseva lentosää päivän aikana, ja säätilan kehittyminen. Briefingin pitäjä tutustuu ennen briefingiä sääennusteisiin, ja tekee niistä asialliset tulkinnat. Mikäli säätilaan liittyy turvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä (esim. ukkosriski, tuulen suunnan äkillinen muuttuminen, voimakas sivutuuli), on ne syytä nostaa esiin.

•Hinaukset: onko hinauksia saatavilla, ja mahdolliset huomiot saatavuudessa.

•Ilmatilarajoitukset: onko lentopäivän todennäköisellä toimintasäteellä ilmatilarajoituksia, ja jos on niin millaisia. Briefingin pitäjä huolehtii, että uusimmat NOTAMit ja bulletinit on tarkistettu. (Briefingin pitäjä voi pyytää sopivaksi katsomansa henkilön tarkistamaan tiedotteet)

•Ilmatilavaraukset: jos on tarvetta tehdä ilmatilavarauksia, aamubriefingissä sovitaan, kuka on yhteydessä asianomaiseen ATS-elimeen.

•Koneiden käyttö: sovitaan, millä koneilla lennetään, lentovuorot, koneiden vienti kentälle ja niiden kuljetus takaisin hallille. Määrätään vastuuhenkilöt koneille (jokaiselle kentälle vietävälle koneelle vähintään yksi). Vastuuhenkilö pitää huolen että lentopäivän jälkeen kone ja sen tarvikkeet palautuvat oikeille paikoilleen, akut lataukseen ja lentopäiväkirja tulee täytettyä.

•Edellä mainittujen tietojen pohjalta briefingin pitäjä asettaa tavoitteellisen kellonajan lentotoiminnan aloittamiseksi (etenkin hinauslentäjälle tärkeä tieto), määrää uuden briefingin pidettäväksi myöhemmin päivällä, tai toteaa päivän lentotoiminnalle kelvottomaksi.

•Ilmatilavaraukset ja muut tärkeät lentotoimintaan vaikuttavat asiat kirjataan aamubriefin jälkeen ilmoitustaululle.

•Briefingissä on hyvä sopia myös maastolaskuhaku porukka.